Menu BIRD GARDEN SUBTEAM

HAPPY TOGETHER (5 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 26/03/2018 16:02

Tổng hợp Vietsub HAPPY TOGETHER được thực hiện bởi Bird Garden

[VIETSUB] WANNA ONE - HAPPY TOGETHER (2)

2337

• Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi Bird Garden Team. Làm ơn không re-up và mang ra ngoài dưới mọi hình thức! • Link Page: https://www.facebook.com/produce101vietnam/ . • Translator: Simplex, Bell, Mun • Timer: Sói, Ủn, T, Boon, Kim, An • Typesetter + Encoder: An • Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ các sản phẩm của Subteam! -- VIETSUB BY BIRD GARDEN TEAM PLEASE DO NOT RE-UP! THANKS!

[VIETSUB] WANNA ONE – HAPPY TOGETHER

• Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi Bird Garden Team. Làm ơn không re-up và mang ra ngoài dưới mọi hình thức! • Link Page: https://www.facebook.com/produce101vietnam/ . • Translator: Simplex, Bell, Mun • Timer: Sói, Ủn, T, Kim, An • Typesetter + Encoder: An • Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ các sản phẩm của Subteam! -- VIETSUB BY BIRD GARDEN TEAM PLEASE DO NOT RE-UP! THANKS!

[VIETSUB] WANNA ONE - HAPPY TOGETHER (3)

3298

• Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi Bird Garden Team. Làm ơn không re-up và mang ra ngoài dưới mọi hình thức! • Link Page: https://www.facebook.com/produce101vi... . • Translator: Simplex, Bell, Mun, Sói • Timer: Sói, M, T, Kim • Typesetter + Encoder: An • Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ các sản phẩm của Subteam! -- VIETSUB BY BIRD GARDEN TEAM PLEASE DO NOT RE-UP! THANKS!