Menu BIRD GARDEN SUBTEAM

THE RETURN OF SUPERMAN (2 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 25/10/2017 09:30

Vietsub THE RETURN OF SUPERMAN thực hiện bởi Bird Garden

[VIETSUB] WANNA ONE – THE RETURN OF SUPERMAN EP. 194

• Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi Bird Garden Team. Làm ơn không re-up và mang ra ngoài dưới mọi hình thức! • Link Page: https://www.facebook.com/produce101vietnam/ . • Translator: Nheo • Timer: Sói, Boon, M, T • Typesetter + Encoder: Ủn, Sói • Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ các sản phẩm của Subteam! -- VIETSUB BY BIRD GARDEN TEAM PLEASE DO NOT RE-UP! THANKS!

[VIETSUB] WANNA ONE – THE RETURN OF SUPERMAN EP. 195

• Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi Bird Garden Team. Làm ơn không re-up và mang ra ngoài dưới mọi hình thức! • Link Page: https://www.facebook.com/produce101vietnam/ . • Translator: Nheo, Simplex, Sói • Timer: Sói, M • Typesetter + Encoder: Sói • Banner: Prim • Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ các sản phẩm của Subteam! -- VIETSUB BY BIRD GARDEN TEAM PLEASE DO NOT RE-UP! THANKS!