Menu BIRD GARDEN SUBTEAM

WANNA ONE GO (10 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 16/02/2019 21:29

Vietsub Wanna One GO của Bird Garden

[VIETSUB] WANNA ONE GO - ZERO BASE EP 2

4444

BROUGHT TO YOU BY BIRD GARDEN TEAM NO REUP

[VIETSUB] Wanna One Go ep 1

• Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi Bird Garden Team. Làm ơn không re-up và mang ra ngoài dưới mọi hình thức! • Link Page: https://www.facebook.com/produce101vietnam/ . • Translator: Ha, Sói, Simplex, Bell, Mun, An • Timer: Sói, Ủn, Boon, M, T, Kim, An, Simplex, Ha • Typesetter + Encoder: An • Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ các sản phẩm của Subteam!

[VIETSUB] WANNA ONE GO - ZERO BASE EP 1

4842

BROUGHT TO YOU BY BIRD GARDEN NO REUP

[VIETSUB] Wanna One Go ep 2

5250

• Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi Bird Garden Team. Làm ơn không re-up và mang ra ngoài dưới mọi hình thức! • Link Page: https://www.facebook.com/produce101vietnam/