Menu BIRD GARDEN SUBTEAM

WATCH ME WELL - JBJ JUST BE JOYFUL (6 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 05/12/2017 20:21

Trọn bộ Vietsub WATCH ME WELL JBJ thực hiện bởi Bird Garden

[VIETSUB] JBJ JUST BE JOYFUL EP 2

2619

. • Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi Bird Garden Team. Làm ơn không re-up và mang ra ngoài dưới mọi hình thức! • Link Page: https://www.facebook.com/produce101vietnam/ . • Translator: Hĩm, Simplex, Hy, Subin, M, Bụt, Đào, Bell, Vờ • Timer: Bao, Sol, Phong Linh, Peach • Typeset + Encode: M, Hĩm • Banner: Pún • Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ các sản phẩm của Subteam! -- VIETSUB BY BIRD GARDEN TEAM PLEASE DO NOT RE-UP! THANKS!

[VIETSUB] JBJ JUST BE JOYFUL EP1

2788

• Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi Bird Garden Team. Làm ơn không re-up và mang ra ngoài dưới mọi hình thức! • Link Page: https://www.facebook.com/produce101vietnam/ . • Translator: M, Subin, Hy, Baeliwag, Đào, Hĩm, Simplex, Mun • Timer: Sol, Ủn, Kim, Hĩm, Bao • Typesetter: Kim, M • Encoder: Kim • Banner: Pún • Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ các sản phẩm của Subteam! -- VIETSUB BY BIRD GARDEN TEAM PLEASE DO NOT RE-UP! THANKS!