Menu BIRD GARDEN SUBTEAM

Đang hot

[VIETSUB] JBJ JUST BE JOYFUL EP1

2788

• Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi Bird Garden Team. Làm ơn không re-up và mang ra ngoài dưới mọi hình thức! • Link Page: https://www.facebook.com/produce101vietnam/ . • Translator: M, Subin, Hy, Baeliwag, Đào, Hĩm, Simplex, Mun • Timer: Sol, Ủn, Kim, Hĩm, Bao • Typesetter: Kim, M • Encoder: Kim • Banner: Pún • Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ các sản phẩm của Subteam! -- VIETSUB BY BIRD GARDEN TEAM PLEASE DO NOT RE-UP! THANKS!

[VIETSUB] WANNA ONE - AMIGO TV EP 2

717

[VIETSUB] WANNA ONE - AMIGO TV EP 2