Menu BIRD GARDEN SUBTEAM

Đang hot

[VIETSUB] WANNA ONE - HAPPY TOGETHER (2)

2337

• Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi Bird Garden Team. Làm ơn không re-up và mang ra ngoài dưới mọi hình thức! • Link Page: https://www.facebook.com/produce101vietnam/ . • Translator: Simplex, Bell, Mun • Timer: Sói, Ủn, T, Boon, Kim, An • Typesetter + Encoder: An • Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ các sản phẩm của Subteam! -- VIETSUB BY BIRD GARDEN TEAM PLEASE DO NOT RE-UP! THANKS!