Menu BIRD GARDEN SUBTEAM

Đang tải player

[VIETSUB] JBJ JUST BE JOYFUL EP1

08/06/2019 - 04:02 · 12536

Giải trí

• Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi Bird Garden Team. Làm ơn không re-up và mang ra ngoài dưới mọi hình thức!
• Link Page: https://www.facebook.com/produce101vietnam/
.
• Translator: M, Subin, Hy, Baeliwag, Đào, Hĩm, Simplex, Mun
• Timer: Sol, Ủn, Kim, Hĩm, Bao
• Typesetter: Kim, M
• Encoder: Kim
• Banner: Pún
• Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ các sản phẩm của Subteam!
--
VIETSUB BY BIRD GARDEN TEAM
PLEASE DO NOT RE-UP! THANKS!

jbj just be joyfull

Loading...

Playlist liên quan

WATCH ME WELL - JBJ JUST BE JOYFUL

Autoplay