Menu BIRD GARDEN SUBTEAM
Nội dung không khả dụng hoặc đã bị xóa do vi phạm bản quyền. Vui lòng xem các nội dung khác.

About

[VIETSUB] WANNA ONE – THE RETURN OF SUPERMAN EP. 194 [VIETSUB] WANNA ONE – THE RETURN OF SUPERMAN EP. 194

• Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi Bird Garden Team. Làm ơn không re-up và mang ra ngoài dưới mọi hình thức! • Link Page: https://www.facebook.com/produce101vietnam/ . • Translator: Nheo • Timer: Sói, Boon, M, T • Typesetter + Encoder: Ủn, Sói • Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ các sản phẩm của Subteam! -- VIETSUB BY BIRD GARDEN TEAM PLEASE DO NOT RE-UP! THANKS!

the return of superman wanna one

Nổi bật

[VIETSUB] K-RUSH WANNA ONE

SUBBED BY BIRD GARDEN Facebook.com/produce101vietnam

[VIETSUB] WANNA ONE - HAPPY TOGETHER (3)

• Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi Bird Garden Team. Làm ơn không re-up và mang ra ngoài dưới mọi...