Menu BIRD GARDEN SUBTEAM
Nội dung không khả dụng hoặc đã bị xóa do vi phạm bản quyền. Vui lòng xem các nội dung khác.

About

[VIETSUB] WANNA ONE - WEEKLY IDOL EP. 315 [VIETSUB] WANNA ONE - WEEKLY IDOL EP. 315

• Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi Bird Garden Team. Làm ơn không re-up và mang ra ngoài dưới mọi hình thức! • Link Page: https://www.facebook.com/produce101vietnam . • Translator: Nheo, Sói, M, Simplex, Bell, Mun • Timer: Sói, Ủn, Boon, M, T, Kim • Typesetter + Encoder: An • Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ các sản phẩm của Subteam! -- VIETSUB BY BIRD GARDEN TEAM PLEASE DO NOT RE-UP! THANKS!

wanna one weekly idol

Nổi bật

[VIETSUB] K-RUSH WANNA ONE

SUBBED BY BIRD GARDEN Facebook.com/produce101vietnam

[VIETSUB] WANNA ONE - HAPPY TOGETHER (3)

• Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi Bird Garden Team. Làm ơn không re-up và mang ra ngoài dưới mọi...