Menu BIRD GARDEN SUBTEAM

Đang tải player

[VIETSUB] WEEKLY IDOL EP.326 - SEWOON, SAMUEL, MXM, JBJ (FULL CAP)

28/10/2017 - 00:50 · 6439

Giải trí

• Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi Bird Garden Team. Làm ơn không re-up và mang ra ngoài dưới mọi hình thức!
• Link Page: https://www.facebook.com/produce101vietnam/

Playlist liên quan

WEEKLY IDOL

Autoplay